top of page

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

 

Förtydligande 

STANDARD 100 by OEKO-TEX® är ett globalt enhetligt och oberoende provnings- och certifieringssystem för textila rå-, mellan- och slutprodukter i alla bearbetningssteg samt tillhörande material. Exempel på certifieringsbara artiklar: råa och färgade/förädlade garner, tyger och stickade varor, tillbehör såsom knappar, dragkedjor, sytrådar eller etiketter, konfektionsartiklar av olika typer (alla typer av kläder, hem- och hustextilier, sängkläder, frottervaror med mera).

 

Kriterier

En central punkt för STANDARD 100 by OEKO-TEX®

sedan den infördes 1992 är att utveckla provningskriterier,

gränsvärden och testmetoder på vetenskaplig grund.

På grundval av sin omfångsrika och stränga åtgärdskatalog

med flera hundra föreskrivna enskilda substanser tar STANDARD 100 by OEKO-TEX® hänsyn till: 

 

 • Viktiga lagstadgade föreskrifter såsom förbjudna azofärgämnen, formaldehyd, pentaklorfenol, kadmium, nickel etc. etc.

 • Många hälsovådliga kemikalier även om de hittills inte har reglerats i lag.

 • Krav i bilagorna XVII och XIV av Europeiska unionens kemikalieförordningen REACh samt ECHA SVHC-kandidatlistan som OEKO-TEX® gemenskapens expertgrupper har bedömt vara relevanta för dukar, textilier, kläder eller tillbehör. Diskussioner och utvecklingar som har bedömts vara relevanta tas i beaktande så snart och så effektivt som möjligt vid uppdateringar av krav i STANDARD 100 by OEKO-TEX®.

 • Krav från den amerikanska Consumer Product Safety Improvement Act (CPSIA) gällande bly.

 • Talrika andra miljörelevanta substansklasser

 

Med decennier av erfarenhet bidrar STANDARD 100 by OEKO-TEX® ur konsumentens synvinkel därmed till en hög och effektiv produktsäkerhet. Kontrollkriterier och gränsvärden överskrider flera gånger nationella och internationella giltiga normer. Omfångsrika produktkontroller och regelbundna företagsrevisioner ser dessutom till att industrin globalt sett sensibiliseras för en ansvarsfull hantering av kemikalier. Med detta koncept har STANDARD 100 by OEKO-TEX® en ledande roll sedan många år.

 

Labbtester och produktklasser

OEKO-TEX® kontrollerna efter skadliga ämnen beror i princip på textiliernas och materialens respektive användningssyfte. Ju intensivare hudkontakt en produkt har och ju känsligare huden är desto strängare är de humanekologiska kraven som ska beaktas.

På samma sätt skiljs mellan fyra produktklasser:

 

 • Produktklass I: 
  Artiklar för spädbarn och små barn upp till 3 år (underkläder, sparkdräkter, kläder, sängkläder, frottervaror etc)

 • Produktklass II:
  Artiklar nära huden (underkläder, sängkläder, t-shirtar, strumpor etc)

 • Produktklass III:
  Artiklar längre från huden (jackor, ytterrockar etc)

 • Produktklass IV:
  Dekorationsmaterial (gardiner, dukar, överdrag för stoppade möbler etc)

 

 

Certifiering

Certifieringen av produkter enligt STANDARD 100 by OEKO-TEX® förutsätter att samtliga beståndsdelar i en artikel lever upp till de ställda kraven – utöver yttertyget även exempelvis sytråd, stoppning, tryck etc samt icke-textila tillbehör såsom knappar, dragkedjor, nitar osv.

Ytterligare förutsättningar är föreläggandet och användandet av kvalitetssäkrande åtgärder från företagets sida samt det juridiskt bindande undertecknandet av åtagande- och konformitetsdeklarationer av sökanden.

Ökotex.png
bottom of page